Any Questions? Call Us: 7276186618 / 9822599708

Lingana climbing

Lingana fort is located between Raigad and Torna, Lingana is the highest point of Sahyadris. Resembling the shape of a ‘Linga’, this pinnacle attains a towering height of 2,969ft . Lingana Fort that was built by Shivaji Maharaj in and around 1648. Lingana fort is the difficult fort it is visited by only few trekkers and […]

लिंगाणा एक थरार

राकट , रांगडा , अभेद्य , अजस्त्र , कणखर , बळकट अशी अनेक बिरुदे भाळी घेऊन मिरवणारा . नव्हे – नव्हे अशा अनेक उपाधीनी ज्याच्या पायाशी लोळण घ्यावी. अन्  पाहता क्षणी  हृदयाचा ठेका चुकावा असा  सुळका , घाट माथा आणि कोकण यांच्या सीमेवर आणि  स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगडा च्या पूर्वेला युगेन् युगे दिमाखात उभा असलेला […]