Any Questions? Call Us: 7276186618 / 9822599708

“ शिखर फाऊंडेशन ” कडून तैलबैला सर

दणकट, बळकट, आणि कणखर सह्याद्री च्या अंगा-खांद्यावर निसर्गाच्यास चमत्कारातून निर्माण झालेला , आणि मुळशी धरणाच्या निळ्याशार जलाशयाच्या पार्श्ववभूमिवार उभा असलेला, बेलाग आणि बुलंद दुर्ग दुर्गेश्वर अर्थात तैल बैला . आणि हाच बेलाग दुर्ग सर करण्याचा निर्धार मना मध्ये ठेवुन टीम “शिखर” च्या १२ साहसी वीरानी टीम लीडर जालिंदर वाघोले यांच्या नेतृत्वा खाली दिनांक २१ नोव्हेंबर […]