Any Questions? Call Us: 7276186618 / 9822599708

शिखर फाऊंडेशन ” कडून स्टोक-कांगरी शिखर सर

  “ शिखर फाऊंडेशन ” कडून स्टोक-कांगरी शिखर सर सह्याद्रीच्या डोंगर रांगेतील हरिश्चंद्रगडचा कोकण कडा , नागफणी , नानाचा अंगठा , मोरोशीचा भैरावगड , माहुलीचा बाण , नवरा-नवरी अशा अनेक सुळक्यांवर यशस्वी चढाया करणाऱ्या ; तसेच नाशिक त्रिंबकेश्वर पासून ते आंबोली पर्यंतच्या साह्यवाटा आणि गडकिल्ल्यांच्या यशस्वी मोहीमा राबवून तरुण पिढीला गिर्यारोहण क्षेत्रा मध्ये प्रोत्साहन देणाऱ्या […]

के टू एस

काल रात्री चांदण्याच्या शितल प्रकाशात आणि भरउन्हाळ्यात हि हुडहुडी भरवणाऱ्या थंडीत शिखर फाऊंडेशन च्या माध्यमातून आणि काही नवख्या तर काही कसलेल्या ५३ ट्रेकर्स च्या बरोबरीने कात्रज ते सिंहगड ट्रेक पूर्ण केला अर्थात के टू एस . ८:४५ मि. सुरु झालेला ट्रेक दमछाक करणाऱ्या  चढाईने तर पायाचा थरकाप उडवण्याऱ्या तीव्र उताराने,  तर मध्येच डोळ्याना भोवळ आणणाऱ्या […]