Any Questions? Call Us: 7276186618 / 9822599708

देवभूमी हिमाचल

एक कोटी सत्तर लाख वर्षा पूर्वी ; गोंडवन अर्थात भारतीय द्वीपकल्प आणि युरोशिया यांच्या मध्ये असलेल्या टेथिस नावाच्या समुद्र तळाशी भूगर्भा मध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात हालचाल होऊन ; टेथिस समुद्राने आपले अस्तित्व मिटवून घेत ; पोटामध्ये साठलेल्या प्रचंड गाळा पासून आणि दगड वाळू पासून एका प्रचंड माहाकाय पर्वत रांगेची निर्मिती झाली . तोच हा भारताच्या […]